Wat is shiatsu en hoe werkt het?

Geschiedenis
In het oude China werd een arts niet betaald om patienten beter te maken, maar om mensen gezond te houden. Zodra iemand ziek werd kreeg hij de behandelingen van de arts gratis. De gezondheidszorg was dus voornamelijk preventief. Er waren 5 soorten behandelingen: acupunctuur, dieet, kruidentherapie, moxa en anma (massage). Shiatsu is uit anma voortgekomen. Anma werd als therapie werd vooral aanbevolen voor mensen die in het midden van het land bij de gele rivier woonden. In dit gebied was de cultuur het meest ontwikkeld en werkten mensen meer met hun hoofd dan met hun lichaam. Ditzelfde geld voor de meeste mensen in het westen.
De naam shiatsu is in Japan ontstaan. De Japanners hebben veel dingen uit de Chinese cultuur overgenomen (bijvoorbeeld hun schrift) en verder door ontwikkeld. Zo hebben zij ook anma en acupunctuur overgenomen. Hieruit is een massage ontstaan die gebaseerd is op de oude Chinese theorie zoals die ook in acupunctuur gebruikt wordt en die technieken gebruikt die uit anma voortkomen. Deze technieken zijn o.a. druk geven op speciale tsubo's (drukpunten), meridiaanstrekkingen, gewrichtsmanipulaties en tonificerende aanrakingen.


Vingerdruk
Shiatsu betekent letterlijk druk met de vingers. Op een ontspannen manier en met gebuik van het natuurlijk lichaamsgewicht wordt druk uitgeoefend op bepaalde punten op het lichaam. De druk wordt meestal met de duim gegeven, maar kan ook met de handpalm, elleboog, knie of voet gegeven worden. Soms wordt er zelfs over iemand gelopen. Door de druk die de behandelaar geeft op het lichaam van de ontvanger, beinvloedt hij de energiestroom in de energetische kanalen in het lichaam; de meridianen. Deze energiestroom wordt ki genoemd.

Meridianen
Meridianen zijn de banen waardoor de energie zich in ons lichaam beweegt. Soms komen deze banen overeen met de loop van spieren of bloedvaten. Dit hoeft echter niet. De functie van meridianen is:
- zorgen voor beweging in het lichaam (van bloed, gas, zuurstof, water e.d.)
- verbinden van ledematen en hoofd met de romp
- communicatie van binnen naar buiten en van boven naar beneden
- zorgen voor de regulering van organen.
Er zijn twaalf hoofdmeridianen. Iedere meridianen heeft zijn basis in een orgaan en is hiernaar vernoemd. Een uitzondering is de 3-warmer meridiaan. Deze correspondeert niet met een eigen orgaan maar met bepaalde relaties tussen andere organen en de totale verdeling van energie over het lichaam.
De werking van de energie die door een meridiaan loopt komt overeen met de functie van het betreffende orgaan. De dikke darm heeft bijvoorbeeld de functie van het afscheiden van afvalstoffen. Emotioneel heeft de dikke darm ook de functie van afscheid nemen en loslaten. Een verwoed verzamelaar kan last krijgen van constipatie. Ook zaken als een rouwproces, of het uitgeven van een groot geldbedrag kunnen effect hebben op de dikke darm als orgaan of spanning geven in het gebied van de meridiaan. Bijvoorbeeld gespannen kuiten of gevoelige plekken op de bovenkant van de arm net onder de elleboog.


De mens als totaal
In de oosterse geneeskunst werd een orgaan niet zozeer bekeken aan de hand van hun werking op zichzelf, maar eerder aan de hand van de functie in relatie tot de andere organen. Zo heeft de long een sterke relatie met de huid. Astma en huidallergie gaan vaak samen. In het westen wordt zo'n patient dan behandeld door een longarts. Door medicijnen treed er verbetering op van de cara-klachten, maar helaas ontstaat er exceem. De longarts kan niet verder helpen en stuurt de patient door naar een andere huidspecialist. Deze 'duwt' het probleem weer naar binnen met als gevolg longklachten. Er ontstaat een ping-pong effect. In het oosten is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen diverse symptomen, waarbij ook de voorkeuren van de patient voor eten, kleueren, klimaat e.d. wordt meegeneomen. Tevens wordt de emotionele en geestelijke houding van de patient bekenen.


De behandeling
De shiatsu-therapeut heeft vier manieren om een diagnose te stellen. Dit zijn:
setsu-shin: aanraken, massage
bun-shin: luisteren naar de klank van de stem en ruiken naar lichaamsgeur en adem
mon-shin: vragen stellen over geschiedenis van de ziekte, leefwijze en voorkeuren van de patient e.d. en
bo-shin: kijken naar de vorm, houding en kleur van het lichaam.
Setsu-shin is het belangrijkst, de andere zijn meer ondersteunend. Anders dan bij bijvoorbeeld acupunctuur, lopen diagnostiseren en behandelen in elkaar door. Tijdens de massage verkrijgt de therapeut informatie die hij gebruikt voor de diagnose. De diagnose zal ook steeds iets veranderen, omdat de energie steeds verandert. In de praktijk is diagnose vaak al behandeling en is behandeling ook diagnose.
De therapeut kan gebruik maken van refelexzones op de buik en de rug, van pols- en tongdiagnose, onderzoek van de beweeglijkheid van de gewrichten en onderzoek van bepaalde tsubo's. Aan de hand van de gestelde diagnose behandelt de therapeut een of meerdere meridianen. Tijdens de behandeling voelt hij de conditie van de ki in de meridianen. Zo kan hij tijdens de behandeling de diagnose aanpassen en controleren wat her resultaat van de behandeling is.

De patient ervaart de aandachtige warmte van de aanrakingen en ervaart dit als steun. Hierdoor voelt hij zich veilig genoeg om problemen te tonen die normaal afgeschermd worden. Dit is zeer belangrijk, omdat achter iedere klacht die aandacht vraagt, een andere klacht zich die zich verborgen houdt. Juist de aandacht voor deze kwetsbare plekken is het begin van de genezing.